องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) [20 มกราคม 2566]
ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังคนพิการ หมู่ที่ ๖,๗ และ ๘ ตำบลศรีโคตร พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๕ ราย ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตรได้ประสานงานในการขอขึ้นทะเบียนก่อนจะดำเนินการ (13 ภาพ) [17 มกราคม 2566]
ลงพื้นเยี่ยมอาการอาพาธพระวัดสระทอง ม.๑ ,๒ ต.ศรีโคตร เป็นจำนวน ๒ รูป /ตรวจและประเมินความพิการผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ที่ยังไม่มีบัตรพิการ เนื่องจากเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ จำนวน ๕ ราย ในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร (20 ภาพ) [16 มกราคม 2566]
เข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) (15 ภาพ) [14 มกราคม 2566]
ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลศรีโคตร เพื่อสำรวจความต้องการสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต (19 ภาพ) [13 มกราคม 2566]
เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดสถานที่ ในพิธีถวายสังฆทานพระราชทาน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลศรีโคตร (22 ภาพ) [12 มกราคม 2566]
ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับ นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ให้การต้อนรับ คณะสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมถวายสังฆทานพระราชทานให้แก่ประชาชน/ โคก หนอง นา... [9 มกราคม 2566]
คุณประวัติ สอนโยหา และคุณอังคณา อบสุกลิ่น ผู้บริหารเมจิกแลนด์ ได้มามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ แด่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (4 ภาพ) [6 มกราคม 2566]
ประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม พิธีถวายสังฆทานพระราชทาน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลศรีโคตร (12 ภาพ) [5 มกราคม 2566]
นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ( ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ (7 ภาพ) [4 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 158 รายการ)