messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
ประกาศต่าง ๆ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถกะบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเชล) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านอีโคตร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
เอกสารเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
เอกสารเสนอราคา โครงการจ้างขุดลอกลำเสียวน้อย บ้านดงเมือกจอก หมู่ที่ 6,8 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร่างขุดลอกเลิงบ่อหลุบ บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2