องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีโคตร ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการ เบอร์โทรศัพท์ 043-501529 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ผลการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ ตำแหน่ง grade
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร่างขุดลอกเลิงบ่อหลุบ บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O19)
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศ อบต.ศรีโคตร เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม