messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2565)
EIT
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องประชาชน หรือผู้ที่มาติดต่อราชการทุกช่องทางกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ซึ่งท่านคือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับ อบต.ศรีโคตร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นมา ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินตามแบบฟอร์ม ของ ปปช. ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือจะสแกน QR CODE ก็ได้ โดยเริ่มทำการตอบแบบสอบถามได้ระหว่างวันที่ 1มีนาคม -30 เมษายน 2565 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ
(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code