messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O20)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2309
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1