ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาแต่งตัวผู้ถือป้ายในขบวนแห่ ในโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง