ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารเเละเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง