องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) (15 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มอบหมายให้ นางโสภาวดี อนันตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน /นางสาวฐานมาศ ใจลาด นักพัฒนาชุมชน และนางกัลยาณี จูศรี ช่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายอนุชิต สุวรรณธาดา ปลัดอำเภอจตุรพักตรพิมาน นางสาวนิชนันท์ อยู่นาน ปลัดอำเภอจตุรพักตรพิมาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) โดยมี พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ ปฎิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทานและกำกับดูแลงานโครงการ (เพิ่มเติม) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin