messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ณ บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๕
รายละเอียด : วันนี้ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทินกร พุทธลา นายกอบต.ศรีโคตร พร้อมด้วย นายสมเด็จ เพชรวิสัย รองนายกฯ, นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา รองนายกฯ, นายไชยวัฒน์ กิจรัส เลขานุการนายกฯ, น.ส.กมลมาศ เจริญผิว ประธานสภาฯ, นายปรีชาวุฒิ คุ้มสระพรหม กำนันตำบลศรีโคตร, สมาชิกสภาอบต.ศรีโคตร, ฝ่ายปกครองตำบลศรีโคตร, จนท.อบต.ศรีโคตร, กลุ่มอสม.และพี่น้องประชาชนตำบลศรีโคตร ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ณ บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin