องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O30)
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล/ ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/อำเภอ/จังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล/ ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/อำเภอ/จังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1