messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O35)
รายงานการกำกับติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1