messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (O17)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 25656 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2